Így segíthet

ÁTUTALÁS MAGYARORSZÁGRÓL

 • Bankszámla tulajdonosa: Te is segíthetsz! Támogató Alapítvány
 • Bank: Raiffeisen Bank
 • Bankszámlaszám: 12001008 01632015 00100003

ÁTUTALÁS KÜLFÖLDRŐL

 • Bankszámla tulajdonosa: Te is segíthetsz! Támogató Alapítvány
 • Bank: Raiffeisen Bank
 • Forint alapú számla száma (IBAN): HU76 12001008 01632015 00100003
 • Euró alapú számla száma (IBAN): HU55 12001008 01632015 00200000
 • SWIFT-kód: UBRTHUHB

TERMÉSZETBENI ADOMÁNYOK

 • Átvétel helyszíne: 2310 Szigetszentmiklós, Gát utca 4-10.
 • Átvétel ideje: munkanapokon 7-16 óra között
 • Időpont-egyeztetés: +36 30 931 2888
KÖSZÖNJÜK! THANK YOU FOR EVERYTHING! - Te is segíthetsz! Támogató Alapítvány
2408
post-template-default,single,single-post,postid-2408,single-format-standard,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland child-child-ver-1.0.0,borderland-ver-1.15, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

KÖSZÖNJÜK! THANK YOU FOR EVERYTHING!

Háláját fejezte ki a  Kárpátaljai Református Egyház Kerület elnöksége a hazai és külföldi adományozóknak.

KÖSZÖNŐLEVÉL

magánszemélyeknek, szervezeteknek, cégeknek, gyülekezeteknek, németországi, hollandiai, angliai, skót és magyarországi  támogatóknak és mind azoknak, akik a háborús konfliktus kitörése óta adományaikkal segítették a Te is Segíthetsz!Támogató Alapítványon keresztül a Kárpátaljai Református Egyházkerület menekült ellátási munkáját és a közösségeink szülőföldön való maradását.

Szeretett Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!

Az elmúlt időszakban nagyon sok ismerős és ismeretlen szervezet, egyház, magánszemély nyújtott segítő kezet egyházunk számára itt Kárpátalján. Egyházközségeink, intézményeink több száz menekültet fogadtak be, akiknek az ellátását önerőből nem tudtuk volna megoldani. Hálásak vagyunk a nagylelkű adományokért. Sajnos nem tudunk mindenkinek személyesen köszönetet mondani, de itt most hála telt szívvel mondjuk: MINDENT KÖSZÖNÜNK. Köszönjük a menekültek felé történő együttérzést – amit bőkezű anyagi felajánlásaikkal fejeztek ki -, akik talán soha nem tapasztalhatták volna meg az isteni gondviselést és az isteni szeretetet, ha nem kerülnek ebbe a helyzetbe. Sokan tettek bizonyságot hitükről közöttünk és sokan értették meg a feléjük nyújtott szeretetet. Hálásak vagyunk, hogy ezt Önökkel együtt tehettük és tehetjük ma is.

„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van…” Róma 8:28

 

A Kárpátaljai Református Egyházkerület elnöksége”

 

DANKESBRIEF

an Einzelpersonen, Organisationen, Unternehmen, Kirchen, an Sponsoren aus Deutschland, den Niederlanden, England, Schottland und Ungarn, sowie an alle, die seit dem Ausbruch des Krieges über die Te is segíthetsz (Auch du kannst helfen) Stiftung mit ihrer Spende die Reformierte Kirche in Transkarpatien (Ukraine), ihren Dienst unter Geflüchteten und den Verbleib ihrer Gemeinschaft in ihrem Heimatland unterstützten.

Liebe Brüder und Schwestern im Herrn Jesus Christus!

In der letzten Zeit haben viele bekannte und unbekannte Organisationen, Kirchen und Einzelpersonen unserer Kirche hier in der Karpato-Ukraine die Hand gereicht. Unsere Kirchengemeinden, unsere Einrichtungen haben Hunderte von Binnenflüchtlingen aufgenommen, die wir allein nicht hätten versorgen können. Wir sind dankbar für Ihre großzügigen Spenden. Leider können wir uns nicht bei allen einzelnen Partnern persönlich bedanken, aber wir sagen an dieser Stelle von ganzem Herzen: DANKE FÜR ALLES. Danke für Ihr Mitgefühl – ausgedrückt durch Ihre großzügigen Spenden – mit den Geflüchteten, die vielleicht nie die Vorsehung und Liebe Gottes erfahren hätten, wenn sie nicht in diese Situation geraten wären. Viele haben ihren Glauben unter uns bezeugt, und viele haben die tragende Kraft der Liebe begriffen, die ihnen entgegengebracht wurde. Wir sind dankbar, dass wir dies mit Ihnen bezeugen konnten und können.

” Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient…” Römer 8:28

 

Das Präsidium der Reformierten Kirche in Transkarpatien”

 

“LETTER OF THANKS AND GRATITUDE

to individuals, organisations, companies, churches; to supporters from Germany, the Netherlands, England, Scotland and Hungary, as well as to all those who have supported with their donation, since the outbreak of the war, through the Te is segíthetsz (You can help, too) Foundation the Reformed Church in Transcarpathia (Ukraine) in its ministry among refugees and helped our community to remain in our homeland.

Dear Brothers and Sisters in the Lord Jesus Christ!

In recent times, many organizations, churches and individuals, both known and unknown, have lent a helping hand to our church here in Transcarpathia. Our congregation and our institutions have offered shelter for hundreds of refugees (internally displaced persons) whom we could not have cared and provided for on our own. We are grateful for your generous donations. Unfortunately, we cannot thank everyone personally, so let us say with a heart full of gratitude: THANK YOU FOR EVERYTHING. Thank you for your compassion – expressed through your generous donations – with the refugees who might never have experienced the providence and love of God if they had not been put in this situation. Many have witnessed their faith among us and many have understood and embraced the authenticity of love they experienced. We are grateful that we could and can show hospitality to them together with you.

“And we know that in all things God works for the good of those who love him…”

(Romans 8:28)

 

The Presidium of the Reformed Church in Transcarpathia”